Medlemmar | Spotlight
Hem

De aktier som är noterade på Spotlight handlas på samma sätt som aktier på andra börser och marknadsplatser. Handeln görs genom de kanaler som banken eller fondkommissionären erbjuder.

För att handla

För att kunna handla behöver du ha ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär. Handeln görs genom de kanaler som banken eller fondkommissionären erbjuder, till exempel besök på bankkontor, via Internetbank eller telefonsamtal med mäklare. Kursinformation – det vill säga information om order och avslut – som gäller aktierna på Spotlight sprids via tidningar, SVT text-tv, på hemsidor, genom banker och fondmäklare, samt genom informationstjänstleverantörer som Cision, SIX, Thomson Reuters, Bloomberg och Millistream Market Data.

Informationen finns även tillgänglig på Market Overview.