Hem

Management

Anders Kumlin

CEO

Tlf: +46 70 886 43 64

ak@spotlightstockmarket.com

Thomas Gidlund

Nordic Head of Sales

Tlf: +46 706 95 15 65

tg@spotlightstockmarket.com

Peter Nylén

Head of Market Surveillance

Tlf: +46 8 511 68 033

pn@spotlightstockmarket.com

HANNES HERMANSSON

Head of Listings

Tlf: +46 8 511 68 021

hh@spotlightstockmarket.com

Peter Gönczi

CEO Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 680 60

peter.gonczi@spotlightgroup.se

Markus Neuding

Executive Vice President Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 68 000

markus.neuding@spotlightgroup.se

Sales

Thomas Gidlund

Nordic Head of Sales

Tlf: +46 706 95 15 65

tg@spotlightstockmarket.com

Fredrik Rahl

Head of Spotlight Ambassador Network

Tlf: +46 728 53 11 20

fr@spotlightstockmarket.com

Nicolas von Schmidt-Laussitz

Business Development Manager

Tlf: +46 72 402 74 42

nvsl@spotlightstockmarket.com

Josef Nilsson

Key Account Manager

Tlf: +46 72 601 39 95

jn@spotlightstockmarket.com

Listings

Hannes Hermansson

Head of Listings

Tlf: +46 8 511 68 021

hh@spotlightstockmarket.com

Stina Larsson

Project Manager

Tlf: +46 8 511 68 090

sl@spotlightstockmarket.com

Market Surveillance

Peter Nylén

Head of Market Surveillance

Tlf: +46 8 511 68 033

pn@spotlightstockmarket.com

Martin Floberg

Deputy Head of Market Surveillance

Tlf: +46 8 511 68 080

mf@spotlightstockmarket.com

Adrian Michaelsson

Trading Surveillance, Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

trading@spotlightstockmarket.com

Lars Klasson

Trading Surveillance, Senior Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

trading@spotlightstockmarket.com

Lisa Karlsson

Issuer Surveillance, Senior Financial Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

issuer@spotlightstockmarket.com

Maria Wengler

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: +46 8 511 68 000

issuer@spotlightstockmarket.com

Olivia Karlsson

Trading Surveillance, Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

trading@spotlightstockmarket.com

Finance and IT

Mikael Renck

CFO, Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 68 000

mr@spotlightstockmarket.com

Tommie Ulvöy

CTO

Tlf: +46 8 511 68 000

tu@spotlightstockmarket.com

Complaints* Financial Services

Markus Neuding

Executive Vice President Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 68 000

markus.neuding@spotlightgroup.se

* Med klagomål avses (enligt art. 26 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565) att en kund framfört ett konkret missnöje med Spotlight Stock Markets tjänster. Spotlight Stock Market tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Om vi inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning, eller du känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad, så kan du vända dig till allmän domstol.