Noteringsprocessen

En noteringsprocess tar vanligtvis mellan fyra och sex månader. Under denna period jobbar Spotlight nära bolaget för att det ska gå så smidigt som möjligt.  

Annons

Hur går en notering till?

Vi börjar med ett första möte där ni presenterar ert bolag. Oftast har en finansiell och ibland en legal rådgivare redan involverats. 
Den finansiella rådgivarens roll är att hjälpa till med att resa det kapital som ni behöver. Spotlights roll är att ansvara för noteringsprocessen och att säkerställa att bolaget lever upp till noteringskraven.

Vad måste ni leva upp till?

Free Float
+
Aktieägare
+
Redovisningsstandard
+
Equity story
+
Att hantera reglerna kring informationsgivning
+

Exchange notice