Kontakt

Management

Anders Kumlin

CEO

Tlf: +46 70 886 43 64

ak@spotlightstockmarket.com

Thomas Gidlund

Head of Trading System

Tlf: +46 706 95 15 65

tg@spotlightstockmarket.com

Peter Nylén

Head of Market Surveillance

Tlf: 08-511 68 033

pn@spotlightstockmarket.com

Hannes Hermansson

Head of Strategic Support

Tlf: 0851168021

hh@spotlightstockmarket.com

Stina Larsson

Head of Sales and Listing

Tlf: +46 8 511 68 090

sl@spotlightstockmarket.com

Peter Gönczi

CEO Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 680 60

peter.gonczi@spotlightgroup.se

Markus Neuding

Executive Vice President Spotlight Group

Tlf: 08-511 68 000

markus.neuding@spotlightgroup.se


Sales and Listing

Stina Larsson

Head of Sales and Listing

Tlf: +46 8 511 68 090

sl@spotlightstockmarket.com

Fredrik Rahl

Head of Spotlight Ambassador Network and Project Manager

Tlf: +46 728 53 11 20

fr@spotlightstockmarket.com

Josef Nilsson

Project and Key Account Manager

Tlf: +46 72 601 39 95

jn@spotlightstockmarket.com

Frederik Loumann-Andersen

Sales and Business Development

Tlf: +4528771700

fla@spotlightstockmarket.com


Market Surveillance

Peter Nylén

Head of Market Surveillance

Tlf: +46 8 511 68 033

pn@spotlightstockmarket.com

Martin Floberg

Deputy Head of Market Surveillance

Tlf: +46 8 511 68 080

mf@spotlightstockmarket.com

Maria Wengler

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: +46 8 511 68 000

issuer@spotlightstockmarket.com

Lisa Karlsson

Issuer Surveillance, Senior Financial Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

issuer@spotlightstockmarket.com

Lars Klasson

Trading Surveillance, Senior Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

trading@spotlightstockmarket.com

Olivia Karlsson

Trading Surveillance, Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

trading@spotlightstockmarket.com

Fredrik Kamryd

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: +46 8 511 68 000

issuer@spotlightstockmarket.com

Daniel Watkinson

Trading Surveillance, Analyst

Tlf: +46 8 511 68 000

trading@spotlightstockmarket.com


Finance and IT

Mikael Renck

CFO, Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 68 000

mr@spotlightstockmarket.com

Tommie Ulvöy

CTO

Tlf: +46 8 511 68 000

tu@spotlightstockmarket.com


Complaints* Financial Services

Markus Neuding

Executive Vice President Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 68 000

markus.neuding@spotlightgroup.se

* Med klagomål avses (enligt art. 26 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565) att en kund framfört ett konkret missnöje med Spotlight Stock Markets tjänster. Spotlight Stock Market tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Om vi inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning, eller du känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad, så kan du vända dig till allmän domstol.