Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-24 12:26:43

SolidX AB: SolidX summerar stark mars månad med vunna ramavtal om 50MSEK i ordervärde och 11 nya samt förlängda konsulter som bidrar med 14,5 i årsintäkter

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) utveckling under mars månad har varit positivt händelserik med framgångar inom offentlig upphandling där Bolaget vunnit ramavtal gällande leverans av IT-tjänster till ett värde om cirka 50 MSEK. SolidX ingår även 11 nya konsultavtal som inbringar en årsintäkt om cirka 14,5 MSEK med en årsvinst om cirka 3 MSEK.

I mars tilldelades SolidX två anbudsområden i samband med en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster

inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. De två delområdena

har ett sammanlagd värde om cirka 50 MSEK under två år med option för ytterligare två år.

SolidX avtalar även om nya IT-konsulter som tillsammans genererar årsintäkter om cirka 14,5 MSEK med en

årsvinst om cirka 3 MSEK. Samtliga konsultavtal löper över initialt tolv månader, med option på förlängning

med minst tolv månader i taget.

Filip Alexanderson, koncern-VD i SolidX, kommenterar:

”Vi fortsätter vår tillväxtresa med positiva nyheter under mars månad. Förutom att nå nya konsultavtal vinner vi två anbudsområden i en konkurrensutsatt offentlig upphandling av IT-konsulttjänster med ett svenskt statligt bolag. Vi är oerhört glada över ramavtalet som bekräftar vår konkurrenskraft och förmåga att leverera högkvalitativa IT-konsulter.”

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, koncern-VD Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27 E-post: filip.a@solidx.se

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB