Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-24 13:02:23

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): BrainCool offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

BrainCool AB (publ) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av den planerade noteringen av BrainCools aktier på Nasdaq First North Growth Market. Beräknad första handelsdag är onsdagen den 29 mars 2023.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på BrainCools webbplats: https://www.braincool.se/

Tidplan för notering

2023-03-28 Beräknad sista dag för handel på Spotlight Stock Market
2023-03-29 Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö AB har agerat legal rådgivare i noteringsprocessen. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BrainCool AB