Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-24 14:02:39

Sydsvenska Hem AB: Sydsvenska Hem AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Sydsvenska Hem AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
gustav.adielsson@sydsvenskahem.se

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 27 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 74 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sydsvenska Hem AB