Monivent

Monivent är ett ungt medicinteknikföretag som ägnar sig åt att förbättra vården som ges till nyfödda barn som behöver andningsstöd vid födseln.